Parafia Iskrzynia

Schola

DSM

Chór dziecięcy „Schola”

Początki scholi sięgają 1984 r. Wówczas grupa dziewcząt z klas IV – VIII z Iskrzyni „wpadła” na pomysł, aby uświetnić swoim śpiewem uroczystość pierwszokomunijną, która miała miejsce w dniu 20 maja 1984 r. Po otrzymaniu zgody od ks. Cz. Jaworskiego podjęły w jednym z domów prywatnych próby śpiewu. Pieczę nad grupą liczącą 12 osób pełnił organista pracujący w kaplicy, a później w nowo powstałym kościele w Iskrzyni1. W święta Bożego Narodzenia (25.12.1986 r.) tej funkcji podjęła się Małgorzata Biedka, którą pełni do dnia dzisiejszego. Schola pod opieką nowej organistki odbywała regularne próby w kościele dolnym2. Proboszcz parafii w ogłoszeniach parafialnych podawanych po mszach św. zapraszał dziewczęta na próbę śpiewu. Zwykle spotkania miały miejsce w piątki3, niekiedy był to inny dzień tygodnia4. Skład zespołu zmieniał się wielokrotnie, a działo się to prawie, co cztery lata. W maju 2005 r. zespół stanowił 36 dziewczynek śpiewających na dwa głosy. Wśród wielu ważnych wydarzeń trzeba wymienić udział we Mszy beatyfikacyjnej (02.06.1991 r.) bpa J.S. Pelczara w Rzeszowie oraz Mszy kanonizacyjnej (10.06.1997 r.) Jana z Dukli w Krośnie. Schola parafialna z Iskrzyni zaśpiewała w zespole chórów połączonych. Obu uroczystościom przewodniczył papież Jan Paweł II5

1 Relacja ustna M. Biedka, Iskrzynia, 30.06.2005 r.

2 J. Lorens, Iskrzynia …, t. 1, s. 243; Relacja ustna M. Biedki, Iskrzynia 30. 06.2005 r.

3 API,br.sygn., Ogłoszenia (parafialne), t. 3, (03.03.1985); t. 4, (15.03.1998), [b. n. s.].

4 Tamże, t. 4, (15.03.1998), [b. n. s.].

5 Relacja ustna M. Biedka, Iskrzynia, 30. 06.2005.