Parafia Iskrzynia

Margaretka

       Każda  z  osób  tworząca  Apostolat  odmawia   modlitwę   i   Koronkę  Pokoju z Medjugorje. W dniu 7 października 2009 roku w Święto Matki Bożej Różańcowej został założony Apostolat w parafii Iskrzynia za naszego księdza proboszcza Krzysztofa. W skład Apostolatu w parafii Iskrzynia weszły następujące osoby:

Anna Fornal – dar mądrości,
Anna Rysz – dar rozumu,
Stanisław Rysz – dar rady,
Janina Prugar – dar męstwa,
Małgorzata Zygarowicz – dar umiejętności,
Czesława Zygarowicz – dar pobożności,
Anna Slowik – dar bojaźni Bożej

     W tym dniu grupa uczestniczyła we Mszy św., a po jej zakończeniu złożyła uroczyste przyrzeczenie: “Boże w Trójcy Jedyny i Maryjo Królowo Pokoju, w ra- mach powstałego w Medjugorje Apostolatu „Margaretka” przyrzekam wieczystą modlitwę za księdza Krzysztofa. Moje przyrzeczenie zanurzam w chwalebnym Krzyżu Chrystusa i Niepokalanym Sercu Maryi”.
     Tym samym rozpoczęła się na terenie parafii działalność Apostolatu „Margaretka”. “Margaretka” to czynna miłość wobec kapłanów jako kwiat siedmiu Darów Ducha Świętego. Powstała w Medjugorje. Jest wspaniałym Bożym Dziełem i wyrazem miłości Maryi i Kościoła do Kapłanów. Tworzy ją grupa siedmiu osób powiązana Darami Ducha Świętego przyporządkowanych do każdego dnia tygodnia.

     Co oznacza? Otóż Niepokalana Dziewica pragnie zanurzać Kapłanów w mocy Ducha Świętego. Modląca się siódemka osób uprasza dla Kapłana poszczególne dary. Z kapłaństwa zaś zanurzonego w mocy Ducha Św. spływa na modlących się Boże życie czerpane od Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Pana i tajemnicza więź między Kapłanem a ludem Bożym.

     Każda z siedmiu osób otrzymuje jeden dzień w tygodniu i do końca życia ofiaruje ten dzień za Kapłana objętego Apostolatem.

Anna Fornal