Parafia Iskrzynia

Akcja „Polakom na Ukrainie”

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia oraz okres zimowy stanowić będą ciężką próbę dla całej Ukrainy, ale także poważne wyzwanie dla Polaków zamieszkujących tereny, przede wszystkim wschodniej Ukrainy. Trwająca od wielu miesięcy wojna drastycznie wpłynęła na poziom życia obywateli Ukrainy, wśród których żyją dziesiątki tysięcy naszych rodaków, a ich sytuacja materialna z roku na rok ulega pogorszeniu. […]

Czytaj Dalej

Ważne! Pilne! Zakup węgla do dnia 31.10.2022 r.  w Gminie Korczyna

Szanowni Mieszkańcy W związku z trwającymi w Sejmie pracami nad ustawą o zakupie preferencyjnym węgla kamiennego przez gospodarstwa domowe uprzejmie informuję, że Gmina Korczyna podjęła już działania zmierzające do jej realizacji.             W związku z powyższym, mieszkańcy Gminy Korczyna zainteresowani zakupem węgla kamiennego na preferencyjnych warunkach tzn. w cenie max. 2.000 zł za tonę + […]

Czytaj Dalej

Zebranie Wiejskie

OGŁOSZENIE SOŁTYSA     Zebranie Wiejskie           Na podstawie § 31 ust. 1 statutu wsi Iskrzynia zwołuję zebranie wiejskie mieszkańców wsi Iskrzynia,  które odbędzie się w dniu 13 września 2022 r. (tj. wtorek)  o godz. 1800  w sali Domu Ludowego w Iskrzyni . Porządek zebrania: 1.Otwarcie zebrania i przedstawienie porządku zebrania. 2.Wybór protokolanta zebrania . 3.Przedstawienie […]

Czytaj Dalej