Parafia Iskrzynia

Janina i Marian Prugarowie – Ich życie spełniło się …

,,Nam Imię nasze pójdzie z czasem w niepamięć i nikt nie wspomni naszych poczynań. Przeminie życie nasze jakby ślad obłoku i rozwieje się jak mgła, ścigana promieniami słońca i żarem jego przybita.” Księga Mądrości 2,4. Ich życie spełniło się Wszechmogący wieczny Boże, który kierujesz ludzkim życiem. To Ty pozwoliłeś spotkać nam niezwykłych ludzi na drogach […]

Czytaj Dalej

NASI DARCZYŃCY

Dobremu Bogu niech będą dzięki za śp. Janinę i Mariana Prugarów, którzy mają największy wkład w budowę naszej iskrzyńskiej świątyni. Janina i Marian, od momentu inicjatywy budowy kościoła do końca życia, służyli i poświęcali swój czas, nie szczędząc sił przy jego wznoszeniu. Na rzecz parafii oddali dorobek całego swojego życia. Należy się Im nieustanna wdzięczność […]

Czytaj Dalej

Ku pamięci Ks. Józefa Węgrzynka

14 kwietnia 2018 r. odszedł od nas Ks. Józef Węgrzynek. Pochowaliśmy Go 18 kwietnia w 2018 r. w Iskrzyni na cmentarzu. Przypomnijmy sobie kilka myśli z Jego pogrzebu zawarte w Kronice prowadzonej przez Pana Józefa Wulw  oraz  niektóre  wydarzenia  z  gazetki  “W  naszym   Kręgu”   wydanej z okazji Jego 50-lecia kapłaństwa… P.S. W celu lepszej czytelności […]

Czytaj Dalej