Parafia Iskrzynia

Trwałe osiągnięcia systemu wychowawczego bł. ks. Br. Markiewicza – Walerian Więch

            Bł. ks. Br. Markiewicz swoje życie oparł na czynie, poświęceniu i miłości do drugiego człowieka. W historii wychowania jego idee, w odniesieniu do dzieci i młodzieży wiejskiej, a zwłaszcza sierot ze środowiska przestępczego i biedoty, są prekursorskie. Mają wartość nieprzemijającą i są aktualne, pomimo wielu zakrętów historii. Przez wychowanie pragnął podźwignąć społeczeństwo polskie, a […]

Czytaj Dalej

Bł. ks. Br. Markiewicz a polskie tradycje opieki nad dzieckiem – Walerian Więch

Bł. ks. Br. Markiewicz a polskie tradycje opieki nad dzieckiem             Przełom XIX i XX wieku w dorobku myśli i praktyki opiekuńczo-wychowawczej był okresem poszukiwania skutecznych metod w wychowaniu ,,dzieci niczyich”, jak wówczas określano opuszczone, osierocone i zaniedbane moralnie jednostki. Chciałbym przypomnieć osiągnięcia dwóch działaczy, którzy m.in. pracowali w tym okresie na rzecz dzieci. Jednym […]

Czytaj Dalej

Bł. ks. Bronisław Markiewicz – człowiek czynu, miłości i poświęcenia

,Naród pracy jest narodem potęgi i siły. Naród próżniaczy koniecznie upaść musi.”  ks. Bronisław Markiewicz    W nawiązaniu do listu pasterskiego na Adwent 2021 Ks. Arcybiskupa Metropolity Przemyskiego Adama Szala ,,Posłani, by nieść pokój Chrystusa” oraz do audycji „Głos Pasterza” na antenie Radia FARA z dnia 29 listopada 2021 r., pragnę pokrótce przybliżyć sylwetkę bł. […]

Czytaj Dalej

Janina i Marian Prugarowie – Ich życie spełniło się …

,,Nam Imię nasze pójdzie z czasem w niepamięć i nikt nie wspomni naszych poczynań. Przeminie życie nasze jakby ślad obłoku i rozwieje się jak mgła, ścigana promieniami słońca i żarem jego przybita.” Księga Mądrości 2,4. Ich życie spełniło się Wszechmogący wieczny Boże, który kierujesz ludzkim życiem. To Ty pozwoliłeś spotkać nam niezwykłych ludzi na drogach […]

Czytaj Dalej

NASI DARCZYŃCY

Dobremu Bogu niech będą dzięki za śp. Janinę i Mariana Prugarów, którzy mają największy wkład w budowę naszej iskrzyńskiej świątyni. Janina i Marian, od momentu inicjatywy budowy kościoła do końca życia, służyli i poświęcali swój czas, nie szczędząc sił przy jego wznoszeniu. Na rzecz parafii oddali dorobek całego swojego życia. Należy się Im nieustanna wdzięczność […]

Czytaj Dalej

Ku pamięci Ks. Józefa Węgrzynka

14 kwietnia 2018 r. odszedł od nas Ks. Józef Węgrzynek. Pochowaliśmy Go 18 kwietnia w 2018 r. w Iskrzyni na cmentarzu. Przypomnijmy sobie kilka myśli z Jego pogrzebu zawarte w Kronice prowadzonej przez Pana Józefa Wulw  oraz  niektóre  wydarzenia  z  gazetki  “W  naszym   Kręgu”   wydanej z okazji Jego 50-lecia kapłaństwa… P.S. W celu lepszej czytelności […]

Czytaj Dalej