Parafia Iskrzynia

Proboszczowie

       W omawianym okresie parafia miała dwóch proboszczów: ks. Czesława Jaworski i ks. Krzysztofa Kwiecińskiego. Pierwszy z nich urodził się w dniu 22.06.1953 r. w Chmielniku   k. Rzeszowa jako syn Tadeusza i Józefy z domu Szpunar. W latach 1960-1968 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Chmielniku k. Rzeszowa. W 1968 r. został przyjęty do Technikum Mechaniczno-Elektrycznego w Rzeszowie i po I półroczu przeniósł się do do Liceum Ogólnokształcącego w Tyczynie. W 1972 r. zdał maturę i 15 września 1972 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Sakrament kapłaństwa otrzymał w dniu 4 czerwca 1978 r. z rąk bp I. Tokarczuka. Tydzień później odprawił mszę św. prymicyjną w swojej rodzinnej parafii w Chmielniku k. Rzeszowa. Jego pierwszą placówką duszpasterską była parafia w Łętowni k. Niska, gdzie pracował jako katecheta w latach 1978-1982. W dniu 19 lipca 1982 r. podjął obowiązki wikarego w parafii Krościenko Wyżne, gdzie katechizował do października 1985 r. Na prośbę mieszkańców Iskrzyni ordynariusz przemyski powierzył mu pieczę nad budową kościoła w tej miejscowości.
     Ważną datą w jego życiu był fakt mianowania go przez bp I. Tokarczuka proboszczem nowo erygowanej parafii w dniu 13 września 1985 r.. Jego instalacja odbyła się w dniu 20 października 1985 r. podczas Mszy św. o godz. 1130 w obecności ks. dziekana Stanisława Władyki. Za staraniem pierwszego proboszcza dokończono budowę kościoła, od wewnątrz i zewnątrz, założono i ogrodzono miejscowy cmentarz (1988/1989 r.). Uwieńczeniem pracy duszpasterskiej tego gorliwego kapłana była konsekracja kościoła pw. M.B. Częstochowskiej, której dokonał abp Józef Michalik – ordynariusz archidiecezji przemyskiej w dniu 22 sierpnia 1993 r. W roku 2000 ks. kanonik Cz. Jaworski na własną prośbę został zwolniony z obowiązków proboszcza i przeniesiony  do  parafii  Tuczempy   k. Jarosławia. Następnie  ks.  Czesław  Jaworski  pełnił  obowiązki  proboszcza  w  parafii  w Radymnie. Obecnie jest na emeryturze.
     Następcą ks. Cz. Jaworskiego na probostwie w Iskrzyni został ks. mgr Krzysztof Kwieciński pochodzący ze Stalowej Woli. Przyszedł on na świat w dniu 16 grudnia 1960 r.  a rodzicami byli Stanisław i Stanisława z domu Jeleńkowska. Edukację na poziomie szkoły podstawowej i średniej zrealizował na terenie rodzinnego miasta Stalowa Wola. W 1979 r. zdobył świadectwo dojrzałości i w tym samym roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchowego w Przemyślu. W 1985 r. skończył studia wyższe, broniąc pracę magisterską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, i przyjmując święcenia kapłańskie z rąk bp I. Tokar- czuka. W latach 1985-2000 pełnił obowiązki duszpasterskie w następujących miejscowościach: Jarosław, Krosno, Sanok, Pisarowce k. Sanoka. W 2000 r. otrzymał nominacje na proboszcza parafii Iskrzynia. Wyznaczoną przez władze kościelne funkcję pełni do chwili obecnej.