Parafia Iskrzynia

Krótkofalowcy w hołdzie Bogu i Najświętszej Maryi Pannie za 25 lat istnienia parafii Iskrzynia – Krzysztof Więch 2010 r.

Teren południowo-wschodniej Polski, obejmujący także swoim zasięgiem ziemię krośnieńską, od dziesiątków lat jest w kręgu zainteresowań archeologii, etnografii, historii i innych, nie mniej znaczących dziedzin naukowych.

W przebogatą „księgę dziejów” regionu krośnieńskiego zapisała się także historia parafii Iskrzynia. Choć sama parafia jest stosunkowo młoda, to jednak historia miejscowości sięga czasów panowania króla Kazimierza II Wielkiego – czyli pierwszej i drugiej połowy XIV wieku.

W dniu 26 sierpnia 2010 r. społeczność wsi i parafii Iskrzynia dziękowała Bożej Opatrzności za 25 lat istnienia parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej. Był czas na wspomnienia i wdzięczności tym, dzięki którym powstała nowa wspólnota wierzących na ziemi krośnieńskiej.

Podczas uroczystej Mszy świętej pod przewodnictwem ks. Infułata Stanisława Zygarowicza i imprez towarzyszących wspominano św. pamięci Mariana i Janinę Prugarów, którzy poświęcili swój dom, przyległy teren oraz cały dorobek życia, aby mogła powstać piękna świątynia. I powstała – dzięki przychylności m.in. ks. abp Ignacego Tokarczuka – ówczesnego ordynariusza archidiecezji przemyskiej, ks. Prałata Jana Waisa – proboszcza parafii Krościenko Wyżne (do tej bowiem parafii należała wspomniana miejscowość przez długie wieki) i wielu innych osób. Swoją obecnością zaszczycił także  ks. Czesław Jaworski – budowniczy kościoła parafialnego w Iskrzyni, pierwszy proboszcz i organizator życia religijnego miejscowej społeczności lokalnej.

Lista osób, które przyczyniły się do powstania nowej świątyni jest bardzo długa. Wszyscy są zapisani złotymi zgłoskami w Bożej księdze życia.

            Do upamiętnienia tych podniosłych wydarzeń  grupa radioamatorów zrzeszonych w Polskim Związku Krótkofalowców zorganizowała pracę stacji krótkofalowej na terenie wsi Iskrzynia. Jej organizatorem był Rodzinny Klub Krótkofalowców SP8YWK, który ma siedzibę w Miejscu Piastowym. Stacja pracowała w dniach 23 – 29 sierpnia 2010 r. pod znakiem SN25ISK.

Lista osób pracujących pod znakiem okolicznościowym przedstawia się następująco:

Jacek Gaj- mieszkaniec Iskrzyni – znak SQ8GUM,

Jerzy Idzik – mieszkaniec Nowego Żmigrodu, członek jasielskiego klubu SP8KJX pod patronatem LOK – znak SQ8GBG,

Wiesław Such – mieszkaniec Rogów, prezes Podkarpackiego Oddziału nr 5 z siedzibą  w Krośnie – znak SP8NFZ,

Krzysztof Więch – mieszkaniec Jedlicza – znak SQ8GBE i SP8YWK,

Paweł Więch – mieszkaniec Miejsca Piastowego – znak SQ8UW i SP8YWK.

Na wywołanie podane przez stację odpowiadali radioamatorzy z Polski, Europy, jak  i innych kontynentów. Łącznie było to 25 krajów i blisko 320 łączności. Lista krajów i wysp, z którymi nawiązano łączność, została przedstawiona w porządku alfabetycznym:  

Austria

Belgia

Bułgaria

Bośnia i Hercegowina

Czechy

Francja

Grecja

Holandia

Izrael

Kanada

Litwa

Luksemburg

Łotwa

Niemcy

Norwegia                                                                                                                                                                                          

Polska

Rosja Europejska

Rumunia

Słowacja

Słowenia

Szwajcaria

Ukraina

Walia

Wielka Brytania

Włochy

Operatorzy stacji okolicznościowej wzięli ponadto udział w zawodach krótkofalarskich o replikę lampy Ignacego Łukaszewicza,  wynalazcy i „ojca” polskiego przemysłu naftowego.

Pracy stacji towarzyszyła wystawa poświęcona krótkofalarstwu. Zainteresowani mogli obejrzeć karty QSL, czyli dokumenty potwierdzające łączność z konkretną stacją i krajem, a także dyplomy, dzienniki łączności oraz sprzęt elektroniczny. Ponadto można było  przyglądnąć się „od kuchni” pracy radioamatorów.

            W imieniu wszystkich krótkofalowców zaangażowanych w pracę stacji krótkofalowej chciałbym wyrazić wdzięczność za zaproszenie do pracy w eterze dla upamiętnienia tak ważnego wydarzenia religijnego i społecznego.

Podziękowania kieruję na ręce ks. mgr Krzysztofa Kwiecińskiego – proboszcza miejscowej parafii, pana mgr Wacława Pelczara – dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Iskrzyni, pana Józefa Wulwa – sołtysa wsi, dyrygenta orkiestry dętej przy OSP w Iskrzyni – pana Wiesława Wojnara, pani Marty Haręzga – członkini Akcji Katolickiej w Iskrzyni oraz pani Marii Krauz i pana Zbigniewa Kawy – pracowników obsługi szkoły za cenną pomoc i życzliwość.

                                                        Mgr Krzysztof Więch

Kierownik stacji klubowej SP8YWK