Parafia Iskrzynia

Gazetka parafialna „ W naszym kręgu”

Byłam inicjatorem wydawania gazety parafialnej. W czasie spotkań Zespołu Synodalnego dyskutowaliśmy wiele na tematy związane z rolą świeckich w kościele, ewangelizacją, społecznym wymiarem różnych dzieł w nowych czasach, w nowym tysiącleciu. Był bowiem rok 1999.

Gdy przy omawianiu któregoś z tematów zaproponowałam, że warto byłoby mieć własną parafialną gazetkę na wzór gazetek z miejskich parafii. Ks. Czesław podchwycił temat, muszę przyznać, że bardzo zapalił się do tego pomysłu. Zaczęliśmy zastanawiać się nad kształtem i formą tej gazetki. Powołaliśmy pierwszy zespół redakcyjny w składzie: redaktor naczelny – Marta Haręzga, opracowanie graficzne – Teresa Folta, korekta – Alina Więch. Łatwo powołać zespół, ale trzeba przygotować materiały, nadać tytuł, drukować. Nie mieliśmy doświadczenia, nie dysponowaliśmy żadnymi materiałami a i zasoby ludzkie też nie przedstawiały się za bogato – raptem 3 osoby. Mieliśmy tylko zapał i dobre chęci oraz komputer u ks. Czesława i ksero. Pamiętam, że długo nie mogliśmy znaleźć tytułu, wreszcie pojawił się, osobiście go nie lubię, bowiem ma w sobie coś lakonicznego.
Postanowiliśmy wydać pierwszy numer gazetki, który miał ukazać się w Boże Narodzenie, tj. po pasterce. Numer ten formatu A4 posiadał 10 stron czarno-białych. Pamiętam w dzień wigilii, do późnych godzin popołudniowych, prawie z pierwszą gwiazdką drukowałam z ks. Czesławem w kancelarii parafialnej pierwszy numer gazetki „W naszym kręgu”. Moja rodzina z niepokojem patrzyła kiedy wrócę do domu. Bardzo cieszył nas ten pierwszy numer ale nim pojawił się w druku, Alina Więch wielokrotnie poprawiała teksty, aby nie wkradły się w nie żadne błędy. Ks. Czesław przepisywał na komputerze, a ja towarzyszyłam mu w tym, ponieważ w trakcie przepisywania dokonywaliśmy jeszcze zmiany, dopiski.

24 grudnia 1999 roku po pasterce, ministranci rozprowadzali wśród parafian gazetkę, wszystkie egzemplarze tego pierwszego numeru, a było ich 220 sztuk, rozeszły się.
W trzech pierwszych numerach ogłaszaliśmy konkursy dla dzieci, odpowiedzi należało składać na określonym kuponie, następnie odbywało się w kościele losowanie zwycięzcy. W archiwum gazety są jeszcze koperty z odpowiedziami. Kolejne dwa numery ukazały się w Wielki Poście i na Wielkanoc.

Numer czwarty miał ukazać się na uroczystość odpustu parafialnego, wówczas z naszej parafii odszedł ks. Czesław Jaworski, zakończył też działalność Zespół Synodalny, który był wydawcą gazetki, tym samym wydawało się, że już gazeta nie będzie się ukazywać. Tak też się stało. Ks Krzysztof, który przybył do naszej parafii pragnął reaktywować gazetkę. Ustaliliśmy, że wydawcą jej będzie Duszpasterska Rada Parafialna. Numer czwarty ukazał się na Wielkanoc 2001 roku. Nastąpiły też zmiany formatu gazety, pojawiła się kolorowa okładka i rozpoczęliśmy wydawać ją w drukarni ADiR w Krośnie. Zmiany dokonały się też w samej redakcji: redaktorem odpowiedzialnym za całość materiału nadal była Marta Haręzga, korektą zajmowała się Alina Więch a skład komputerowy stał się zadaniem Piotra Zarycha. Gazetka miała wtedy 24 strony.

Kalendarium
1999 r – 1 numer gazety,
2000 r. – 2 numery,
2001r. – 4 numery,
2002r. – 5 numerów,
2003r. – 4 numery,
2004r – nie ukazał się ani jeden numer gazety,
2005r – 2 numery, wtedy też nastąpiły zmiany w redakcji za Alinę i Piotra. Marta Haręzga nadal pozostała. Doszły nowe osoby: Iwona Boczar, Natalia Szuber, Paweł Boczar, Paweł Haręzga. Drukowaliśmy w Chemigrafii w Krośnie,
2006r. – 3 numery,
2007r. – 1 numer,
2008r – 3 numery, zmieniliśmy też okładkę na kolor ze świeceniem,
2009r. – 4 numery, dodatkowo numer specjalny poświęcony Jubileuszowi 50 – lecia ks. Józefa Węgrzynka,
2010r. – dotychczas 1 numer

Ukształtował się też stały skład redakcyjny: Marta Haręzga, Iwona Boczar, ks. Krzysztof Kwieciński, Paweł Boczar. Osoby współpracujące przy niektórych wydaniach to: Ludwik Zarych, Paweł Haręzga, Bartosz Haręzga, Natalia Szuber.

W ciągu 10 lat wydaliśmy 31 numerów gazetki parafialnej, w tym jeden specjalny, można powiedzieć, że 3 na rok. Przez czas wydawania gazetki zmieniała się liczba egzemplarzy, od 200 do 250 sztuk, oraz liczba stron, od najkrótszej, liczącej 10 stron, do najdłuższej z 60 stronami. W tym miejscu należy dodać, że przez okres wydawania gazetki , pisali artykuły różni autorzy – było 45 osób, w tym tacy, którzy jednorazowo napisali i tacy, którzy piszą często.

Trudno jest wydawać gazetkę parafialną, brakuje chętnych osób do pisania artykułów, oczywiście można dokonywać przedruków, tak też czynimy w niektórych przypadkach.
W czasie jubileuszu rodzi się pytanie, czy jest zapotrzebowanie na taką formę pracy parafialnej, bo aby mógł trafić do czytelnika numer gazety, należy wykonać wiele czynności, które są niewidoczne, ale składają się na produkt końcowy – kolejny numer.

Autorzy artykułów w gazecie parafialnej „W naszym kręgu”
Ks. Krzysztof Kwieciński,
Alina Więch,
Walerian Więch,
Teresa Folta,
Marta Haręzga,
Tadeusz Frydrych,
Alicja Najdecka,
Iwona Boczar,
Zuzanna Józefczyk,
Joanna Kazanecka,
Anna Fornal,
Ludwik Zarych,
Zdzisława Zarych,
Marek Nowicki,
Barbara Witczak – Nowicka,
Bartosz Haręzga,
Justyna Kazanecka,
Katarzyna Haręzga,
Magdalena Pelczar,
Anna Rysz,
Kamil Frydrych,
Natalia Szuber,
Stanislaw Kawa,
Antoni Bilski,
Monika Marszalek,
Natalia Inglot,
Krzysztof Więch,
Feliks Najbar,
Józef Lorens,
Jan Kielar,
Wiesław Wojnar,
O Salezy,
Katarzyna Januszewska,
Agnieszka Józefczyk,
Paulina Haręzga,
Ewa Bigall,
Aneta Sieniawska,
Anna Folta,
Ambroży Wereszczynski,
Ks. Stanisław Turkowski,
Anna Łuksa,
Sabina Frydrych,
Bronisław Ślączka,
Stanisława Bator,
Izabela Pojnar,
Anna i Kazimierz Zawojscy

Na zakończenie warto dodać, że nasza gazetka parafialna jest zarejestrowana na forum gazet parafialnych. Przed nami kolejne lata pisania, jeśli Bóg pozwoli i będą czytelnicy.

Marta Haręzga